Άριστον Athletes

7Άριστον Athletes
ψυχομετρικό εργαλείο αθλητικής υποστήριξης για παιδιά, ενήλικες και επαγγελματίες αθλητές

 

Συχνά η αθλητική απόδοση στον αγώνα υπολείπεται των προσδοκιών του αθλητή, σε σχέση με τις βιολογικές του ικανότητες και την προπόνηση που έχει κάνει. Τις περισσότερες φορές η διαφορά αυτή οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες.

Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από ψυχολογική υποστήριξη ώστε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την προπόνηση, το αγωνιστικό περιβάλλον, την αποτυχία, την επιτυχία, τις δυσκολίες και ένα πλήθος άλλων παραγόντων που επιδρούν στην ψυχολογία τους.

 

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ATHLETES είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους αθλητές, προπονητές και αθλητικούς ψυχολόγους στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους τους. Το ΆΡΙΣΤΟΝ ATHLETES είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν έντονα την αθλητική δραστηριότητα και επίδοση. Έτσι ο αθλητής, ο προπονητής και ο αθλητικός ψυχολόγος μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους πιο αποτελεσματικά έχοντας γνώση των σημείων στα οποία πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ATHLETES αποτελεί μια συστοιχία τεστ επιλεγμένα για κάθε ολυμπιακό άθλημα – αγώνισμα, τα οποία εξετάζουν τις ικανότητες και τα γνωρίσματα προσωπικότητας που απαιτεί το συγκεκριμένο άθλημα.

Αφήστε μια απάντηση