Άριστον Match

5Άριστον Match
συμβατότητα χαρακτήρων

Το τεστ αυτό εξετάζει τον βαθμό στον οποίο δύο άτομα ταιριάζουν, κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης και σύγκρισης διαφορετικών παραγόντων προσωπικότητας. Τα αποτελέσματα του τεστ αυτού βοηθούν δύο άτομα (ζευγάρι ή φίλοι) να κατανοήσουν καλύτερα το ένα το άλλο, να σταθμίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ούτως ώστε να εκτιμήσουν τα χαρίσματά τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να μειώσουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Αφήστε μια απάντηση