ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

athina_testΤο ΑΘΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας, το 1999, στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως  9 ετών  αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις εάν η μαθησιακή δυσκολία δεν διαγνωστεί σε μικρή ηλικία;

Ναι.  Είναι  σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά.  Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται, χωρίς να  αναπτύσσει τις ικανότητές  του, ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή επίδοση του παιδιού. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει όχι μόνο την αυτοπεποίθησή του, αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

 

Όταν δεν αντιμετωπιστεί η μαθησιακή δυσκολία στο Δημοτικό, μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά η επίδοση του μαθητή στο γυμνάσιο;

Δύσκολα. Οι  σχολικές  απαιτήσεις  στο γυμνάσιο  είναι  περισσότερες και ο βαθμός δυσκολίας  των μαθημάτων  μεγαλύτερος. Ο μαθητής που εμφανίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, προσπαθεί  να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις του  σχολείου αλλά συχνά αδυνατεί επειδή τα μαθησιακά κενά έχουν συσσωρευτεί.

Μέθοδοι παρέμβασης που εφαρμόζουν τα κέντρα Tomatis-Halkida και Tomatis-Athen

 • Με βάση την αναλυτική αξιολόγηση του μαθητή εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης, που έχει δημιουργήσει η επιστημονική ομάδα του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.
 • Με την πρωτοποριακή ακουστική μέθοδο Tomatis, η οποία δρα ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, στην μείωση των συμπτωμάτων της ελλειμματικής προσοχής, στη μνήμη , στην οργάνωση, στη διαχείριση άγχους βελτιώνοντας την ικανότητα συγκέντρωσης, στην ενσωμάτωση των ξένων γλωσσών αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

disleksia1Συμπτώματα που μας δείχνουν ότι χρειάζεται να γίνει διάγνωση, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα μαθησιακής δυσκολίας και να γίνει η εκτίμηση της σχολικής απόδοσης του παιδιού.

 

Όταν υπάρχει δυσκολία

 • στην κατανόηση προφορικού ή γραπτού λόγου
 • στη συγκέντρωση
 • στο να ολοκληρώσει μία εργασία
 • στο να αναγνωρίσει τα χρώματα, τα σχήματα, τα μεγέθη, τα καθημερινά αντικείμενα
 • σε έννοιες όπως δεξί-αριστερό, πίσω-εμπρός, πριν-μετά, χθες-σήμερα

Όταν

 • μπερδεύεται σε έννοιες όπως δεξί-αριστερό, πίσω-εμπρός, πριν-μετά, χθες-σήμερα
 • μπερδεύεται με λέξεις που μοιάζουν όπως θάρρος-βάρος
 • παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις π.χ. κούτσι αντί κουκούτσι, ταπέζι αντί τραπέζι
 • προσθέτει συλλαβές π.χ. κατάστανο αντί για κάστανο
 • αντιστρέφει γράμματα π.χ. σταντίρι αντί για τσαντίρι
 • αντιμεταθέτει γράμματα ή συλλαβές π.χ. καμεράλα αντί για καραμέλα
 • δυσκολεύεται να καταλάβει τις βασικές έννοιες ενός κειμένου
 • δυσκολεύεται να εκφράσει τη σκέψη του με συνοχή ή να αναλύσει έννοιες
 • δυσκολεύεται να ανακαλέσει λέξεις που έχει διδαχτεί
 • απαντά με σαφήνεια σε ερωτήσεις στον προφορικό λόγο αλλά δεν μπορεί να εκφράσει τη σκέψη του με την ίδια ευκολία στο γραπτό λόγο
 • κάνει συχνά ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχει διδαχτεί
 • δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις ακολουθίες πραγμάτων π.χ. ημέρες της εβδομάδας
 • διαβάζει αργά, συλλαβικά ή χάνει τη σειρά του στο διάβασμα
 • κινείται σαν «σβούρα» στο σπίτι ή στο μάθημα
 • δείχνει ότι δεν ακούει όταν του μιλάς
 • είναι συχνά αφηρημένο
 • αρνείται να πάει στο σχολείο παρότι έχει περάσει η περίοδος προσαρμογής
 • συμπεριφέρεται παρορμητικά πολλές φορές

Ελάτε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να συζητήσουμε από κοντά. Είναι χαρά μας να βοηθάμε τα παιδιά να προοδεύουν και να βλέπουμε την ικανοποίηση στα πρόσωπα των γονιών τους!

Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης.
Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 3 συνεδρίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικώννοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.
Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο . Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.
Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία,  δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Αφήστε μια απάντηση