Αναγνώριση πτυχίων ÖSD

Αναγνώριση

Διεθνής αναγνώριση πτυχίων ÖSD

Οι εξετάσεις του ÖSD είναι αναγνωρισμένες για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τη χώρα:

Αυστρία

  • Το πτυχίο A1 Grundstufe Deutsch 1 (A1 GD1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (A2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τη χορήγηση άδειας παραμονής σε μέλη οικογένειας, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία περί παραμονής.
  • Το πτυχίο A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (Β1 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Σύμφωνο Ένταξης (IA 2011, Module 1: για A2, μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με τη νομοθεσία).
  • Το πτυχίο B1 Zertifikat Deutsch (ZD) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (B2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Σύμφωνο Ένταξης για μόνιμη παραμονή (IA 2011, Module 2) και/ή για την αυστριακή υπηκοότητα.
  • Τα πτυχία B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch και C2 Wirtschaftssprache Deutsch γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Γερμανικών όπως απαιτείται για την εγγραφή σε αυστριακά πανεπιστήμια (ανάλογα με το πανεπιστήμιο).
  • Όλα τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε ορισμένα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (π.χ. Διπλωματική Ακαδημία, Εκπαιδευτικό Κέντρο Caritas για επαγγέλματα κοινωνικής φροντίδας)

Γερμανία

  • Το πτυχίο A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (A2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την επανένωση συζύγων κατά τη διαδικασία έκδοσης visa (Μεταναστευτικό Νομοσχέδιο 2007)
  • Το πτυχίο B1 Zertifikat Deutsch (ZD) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά επαρκούς γλωσσομάθειας για την αίτηση γερμανικής υπηκοότητας
  • Τα πτυχία B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch και C2 Wirtschaftssprache Deutsch γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την εγγραφή σε γερμανικά πανεπιστήμια.
  • Το πτυχίο B2 Mittelstufe Deutsch γίνεται αποδεκτό ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για επαγγέλματα υγείας σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί επαγγελματικής αναγνώρισης.

Ελβετία

  • Τα πτυχία B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch και C2 Wirtschaftssprache Deutsch γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Γερμανικών όπως απαιτείται για την εγγραφή σε ελβετικά πανεπιστήμια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση