Α1-Α2

A1 – Α2 Στοιχειώδης – Βασική γνώση της ξένης γλώσσας

Ο υποψήφιος του επιπέδου Α1-Α2, έχει περιορισμένο µόνο έλεγχο των βασικών γραμματικών δομών, ενώ διαθέτει ένα περιορισμένο λεξιλόγιο. Με αυτές τις γνώσεις αναμένεται να μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικίες, καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Επίσης µπορεί να συστήνεται/συστήνει άλλους και µπορεί να ρωτά και να απαντά ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού µένει, τα άτοµα που γνωρίζει και τα πράγµατα που κατέχει. Τέλος αναµένεται να µπορεί να συνδιαλέγεται µε απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής του µιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει.

Δείγματα εξετάσεων
A_M1_Deutsch_Mai 2014
A_M2_Deutsch_Mai 2014
A_M3_Deutsch_Mai 2014
A_M4_Deutsch_Mai 2014_Sima

Το ηλεκτρονικό σχολείο του Κ.Π.γ

reading Κατανόηση Γραπτού Λόγου

writtingΠαραγωγή Γραπτού Λόγου

listeningΚατανόηση Προφορικού Λόγου

speakingΠαραγωγή Προφορικού Λόγου

Αφήστε μια απάντηση