Β1-Β2

B1 – Β2 Μέτρια – Καλή γνώση της ξένης γλώσσας

Ο υποψήφιος τους επιπέδου Β1 – Β2 πρέπει να μπορεί, να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο, και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Να μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Να μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Να μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Δείγματα εξετάσεων:

B_M1_Deutsch_Mai 2014
B_M2_Deutsch_Mai 2014
B_M3_Deutsch_Mai 2014
B_M4_Deutsch_Mai 2014_Sima

 

Το Ηλεκτρονικό σχολείο του Κ.Π.γ.

readingΚατανόηση Γραπτού Λόγου

writtingΠαραγωγή Γραπτού Λόγου

listeningΚατανόηση Προφορικού Λόγου

speakingΠαραγωγή Προφορικού Λόγου

Αφήστε μια απάντηση