Γ1-Γ2

C1 – C2 Πολύ καλή – Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

Ο υποψήφιος του επιπέδου C1 – C2 πρέπει να μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Να μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Να μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Δείγματα εξετάσεων:

C_M1_Deutsch_Mai 2014
C_M2_Deutsch_Mai 2014
C_M3_Deutsch_Mai 2014
C_M3_Deutsch_Mai 2014_Transkription


C_M4_Deutsch_Mai 2014_DRUCK
C_M4_Deutsch_Mai 2014_Sima

Το Ηλεκτρονικό Σχολείο του Κ.Π.γ.

readingΚατανόηση Γραπτού Λόγου

writtingΠαραγωγή Γραπτού Λόγου

listeningΚατανόηση Προφορικού Λόγου

speakingΠαραγωγή Προφορικού Λόγου

Αφήστε μια απάντηση