Ψυχομετρικά Τεστ

6Ψυχομετρικά Τεστ
Ολοκληρωμένη ψυχομετρική σειρά CAPS Άριστον

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει διάφορα πακέτα, τα οποία προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη λήψη αποφάσεων, παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την βελτίωση της προσωπικότητας των νέων και των εργαζομένων, στη συμβουλευτική, κ.τ.λ.

Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, κυρίως ψυχολόγους, με σκοπό να διερευνηθεί η προσωπικότητα του ατόμου σε βάθος με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που στηρίζονται τόσο στα επίκτητα όσο και στα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Τα τεστ αυτά αξιοποιούν γνώση που πηγάζει από διεπιστημονική έρευνα που αφορά τη φυσιολογία του ανθρώπου, το συναίσθημα, τους πρωτογενείς και τους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, και την κοινωνιολογία.

Τα πακέτα είναι δοκιμασμένα και ευρέως διαθέσιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα διατίθενται αποκλειστικά από την COMPUTER ACADEMY.

Η μεθοδολογία χορήγησης των τεστ και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στηρίζεται σε διεθνείς πρακτικές και επαληθευμένο κώδικα δεοντολογίας. Σε κάθε χρήστη (εξεταζόμενο) εκχωρείται ένας μοναδικός κωδικός, ενώ παράλληλα όλα τα προσωπικά του δεδομένα κρυπτογραφούνται με ειδικούς αλγορίθμους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Σημειωτέον ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ΔΕΝ γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί που εκχωρούνται σε διαχειριστές και χρήστες ισχύουν επί τρία έτη.

Αφήστε μια απάντηση