Εισαγωγή στη DEUTSCHE SCHULE

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στις συγκεκριμένες εξετάσεις και έχοντας πλεον συλλέξει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναλαμβάνω την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, οι οποίοι ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα και τις οδηγίες μου, επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στη Σχολή.

 

2021 deutsche Schule Athen

 

  • Η εισαγωγή στην 7η τάξη (Προφίλ Ε) της ΓΣΑ προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή στην εισαγωγική εξέταση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού.
  • Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να έχουν κατά την εγγραφή τους στην εξεταστική διαδικασία επίπεδο γλωσσομάθειας  Γερμανικών Α2+/B1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς.
  • Η εξέταση έχει επίπεδο γλωσσομάθειας A2+/B1. Η εξεταστική διαδικασία αποτελείται από μια γραπτή εξέταση τον Μάρτιο και μια προφορική εξέταση, μόνο σε περίπτωση επιτυχίας στην γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ασκήσεις όπως «κατανόηση κειμένου», «ακουστική κατανόηση», «λεξιλόγιο και γραμματική» και «παραγωγή γραπτού λόγου».

Εγγραφή στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις τάξεις 5 έως 10. Οι περισσότεροι εκ των μαθητών μας προέρχονται από ένα γερμανικό ή ένα ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Το Δημοτικό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών διαρκεί τέσσερα χρόνια, όπως και τα Δημοτικά σε όλα σχεδόν τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Η διαδικασία  εισαγωγής διαφοροποιείται εξ αυτού του λόγου για τους αποφοίτους των γερμανικών Δημοτικών, που έρχονται  στην 5η τάξη και για τους αποφοίτους των ελληνικών Δημοτικών, οι οποίοι επιδιώκουν να εισαχθούν στην 7η τάξη της Γερμανικής Σχολής.

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών δέχεται μαθήτριες και μαθητές και σε άλλες τάξεις της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού. Η Διεύθυνση αποφασίζει για την εγγραφή αυτών των μαθητών εξετάζοντας κάθε περίπτωση μεμονωμένα.

Η εγγραφή είναι εφικτή μόνο εάν υπάρχουν κενές θέσεις και προϋποθέτει εισαγωγικές εξετάσεις τουλάχιστον στα μαθήματα των Γερμανικών και Μαθηματικών. Μόνο όταν υπάρχει καλή πρόβλεψη για τη συμμετοχή στο μάθημα της επιδιωκόμενης τάξης μπορεί να γίνει η εγγραφή. Οι απαιτήσεις στο μάθημα  των «Γερμανικών ως μητρικής γλώσσας»  είναι υψηλότερες σε κάθε τάξη για τα προφίλ 1 και 2, από ό,τι είναι για την αντίστοιχη τάξη στο προφίλ Ε στο μάθημα των «Γερμανικών ως ξένης γλώσσας».

2020 21 Βιβλία ανά τάξη

Υποψήφιοι που απέτυχαν κατά την εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στο προφίλ Ε της 7ης τάξης, δεν μπορούν την ίδια χρονιά να διαγωνιστούν για την εγγραφή τους στο προφίλ 1 ή 2.

Από την τάξη 6 εξετάζεται επιπλέον και το μάθημα των Αγγλικών.

Για την παρακολούθηση των Αρχαίων Ελληνικών Γαλλικών, Λατινικών ή Πληροφορικής ως μαθημάτων επιλογής πρέπει να  ή Λατινικά)  από την 8η τάξη είναι απαραίτητο να  μπορούν να αποδειχθούν οι σχετικές γνώσεις.

pdf Modellprüfung – Δείγμα εξέτασης

pdf Lehrwerke – Επιλογή βιβλίων

Ασκήσεις της ΓΣΑ

Πρόκειται για θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών, τα οποία ακολουθούν τα πρότυπα που ίσχυαν μέχρι το 2014-15.

Η νέα εξεταστική διαδικασία είναι από πολλές απόψεις απλούστερη. Ωστόσο οι ασκήσεις «Σχημάτισε προτάσεις», «Κείμενα με κενά» και «Διάλογος» βοηθούν το μαθητή να ασκηθεί ιδιαίτερα σε θέματα λεξιλογίου και γραμματικής.

Τα κείμενα χρησιμεύουν ως βάση για τη δημιουργία ασκήσεων π.χ. για την κατανόηση κειμένου και την ακουστική κατανόηση.

Ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις, για παιδιά που πρέπει να δουλέψουν με εξαιρετική αφοσίωση.
Ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένας μαθητής την προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής, είναι η Γ‘ Δημοτικού.

 

DSAthessaloniki