Εισαγωγή στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στις συγκεκριμένες εξετάσεις και έχοντας πλεον συλλέξει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναλαμβάνω την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, οι οποίοι ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα και τις οδηγίες μου, επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στις Σχολές Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

Για την Εισαγωγή στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,  τμήμα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, τα Γερμανικά εξετάζονται ως ειδικό μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος είναι η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, καθώς τα μαθήματα διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα.

Για την προετοιμασία της εισαγωγής, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Λυκείου, χρειάζεται επίπεδο γνώσεων τουλάχιστον Β1-Β2.

Οι μαθητές εξετάζονται σε κατανόηση γραπτού λόγου, σε γλωσσική επίγνωση και σε παραγωγή γραπτού λόγου.

2020 Θέματα Πανελλαδικών

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τα θέματα της Γερμανικής Γλώσσας για την εισαγωγή φοιτητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ.λπ.).

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2005

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2006

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2007

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2008

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2010

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

 

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2005

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2006

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2007

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2008

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2009

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2010 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2011

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2012

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2013

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2014

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2015

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2016

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2017

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2018

Εξετάσεις στη Γερμανική Γλώσσα 2019

Αφήστε μια απάντηση