Εισαγωγή στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στις συγκεκριμένες εξετάσεις και έχοντας πλεον συλλέξει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναλαμβάνω την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, οι οποίοι ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα και τις οδηγίες μου, επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στις Σχολές Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

Για την Εισαγωγή στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,  τμήμα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, τα Γερμανικά εξετάζονται ως ειδικό μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος είναι η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, καθώς τα μαθήματα διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα.

Για την προετοιμασία της εισαγωγής, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Λυκείου, χρειάζεται επίπεδο γνώσεων τουλάχιστον Β1-Β2.

Οι μαθητές εξετάζονται σε κατανόηση γραπτού λόγου, σε γλωσσική επίγνωση και σε παραγωγή γραπτού λόγου.

2016 Θέματα Πανελλαδικών

 

Αφήστε μια απάντηση