Πιστοποιημένες Εξετάσεις Γερμανικών

Για όποιον χρειάζεται πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής γλώσσας  για την δουλειά ή για τις σπουδές του, καλύπτοντας όλες τις ηλικίες από παιδιά μέχρι ενήλικες, αναλαμβάνω υπεύθυνα και ουσιαστικά την προετοιμασία για Πιστοποιημένες Εξετάσεις Γερμανικών των φορέων εξετάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εκμάθηση των Γερμανικών βασίζεται σε αποδεδειγμένα επιτυχημένες και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τόσο εκ του σύνεγγυς,  όσο και διαδικτυακά ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

Για την πιστοποίηση των γνώσεων τους, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων φορέων.

Im Prüfungsdschungel

Im Gewirr der verschiedenen Sprachprüfungen im DaF-Bereich kann man schnell den Überblick verlieren. Je nach Niveaustufe, Zielgruppe und Zweck gibt es unterschiedliche Prüfungen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Egal ob für Migranten, Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Berufstätige oder Studieninteressierte – für jede Zielgruppe gibt es eigene Prüfungsformate, die spezifische Sprachkenntnisse im Blick haben. Sprachprüfungen, die den Sprachstand der Lernenden messen, gibt es von verschiedenen Anbietern und für verschiedene Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier – in Kurzform und nach Zielgruppen geordnet – einige der gängigsten Formate im Bereich Deutsch als Fremdsprache vor.

Kinder und Jugendliche

Spezielle Prüfungen für Kinder und Jugendliche im Alter bis ca. 16 Jahren gibt es vom Goethe-Institut,ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) und von der telc GmbH. Sie sind für die Niveaustufen A1 und A2 verfügbar. Außerdem bietet ÖSD Jugendlichen ab 12 bzw. 14 Jahren die Möglichkeit, eine angepasste Variante der ÖSD-Zertifikate der Niveaustufen B1 bis C1 abzulegen.

Schule

Für den schulischen Bereich sind die Prüfungen zum „Deutschen Sprachdiplom“ (DSD) der Kultusministerkonferenz am bekanntesten, die an ausgewählten Auslandsschulen abgelegt werden können. DSD I entspricht hierbei den Niveaustufen A2/B1 und DSD II den Niveaustufen B2/C1. Telc bietet mit „telc Deutsch A2-B1 Schule“ weitere Sprachprüfungen für Schulen an.

Studenten und Studieninteressierte

Möchte man eine Prüfung ablegen, die die sprachliche Zulassung zum Universitätssystem in Deutschland erlaubt, so empfehlen sich die von allen Hochschulen anerkannten Formate „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) und die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (DSH). Eine Zulassung zu einem Hochschulstudium in Deutschland ist nur mit einem Sprachniveau von mindestens C1 möglich.

Der „Test für Ausländische Studierende“ (TestAS) ist ein standardisierter Studierfähigkeitstest und bietet Studieninteressierten zusätzlich die Möglichkeit, ihre Chancen auf einen Studienplatz zu verbessern. Er garantiert jedoch keine Zulassung, sondern soll als Orientierungshilfe dienen.

Erwachsene

Für Erwachsene gibt es allgemeine Sprachprüfungen auf allen Niveaustufen von A1 bis C2 beim Goethe-Institut, ÖSD oder telc. Hierbei werden in unterschiedlichen Prüfungsteilen die vier Kompetenzbereiche Schreiben, Lesen, Hören und Sprechen abgeprüft.

Deutsch für den Beruf

Berufsbezogene Deutschprüfungen bieten telc (Niveau A2 bis C1), ÖSD (Wirtschaftsdeutsch C2), und das Goethe-Institut (BULATS – Business Language Testing Service) an. Auch das Goethe-Zertifikat B1 ist als Nachweis von Deutschkenntnissen am Arbeitsplatz anerkannt. Dadurch bieten sich Vorteile bei der Jobsuche. Auch telc bietet mit „telc Deutsch B2-C1 Medizin“ und „B1-B2 Pflege“ berufsspezifische Deutschprüfungen an.

Zuwanderer

Der „Deutschtest für Zuwanderer“ (DTZ) ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Goethe-Institut und telc. Der Test bildet den Abschluss der Integrationskurse, deren Ziel die Niveaustufe B1 ist. Aber auch Teilnehmer mit Niveaustufe A2 erhalten einen Beleg über ihre Sprachkenntnisse.

Generell gilt: Auf jeder Anbieterseite lassen sich ausführliche Informationen zu Prüfungsorten und Prüfungsaufbau finden. Außerdem können Sie dort immer Musterprüfungen und Materialien zur Prüfungsvorbereitung abrufen oder gegebenenfalls bestellen. Eine umfassende Linksammlung mit Übungsmaterialien und Videos – sortiert nach den Niveaustufen des GER – finden Sie als PDF-Download  hier.

Αφήστε μια απάντηση