Μαθήματα Γερμανικών για παιδιά και ενήλικες ειδικών δυνατοτήτων

004mosaic altered 2Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός ανθρώπου, δεν είναι ασθένειες, τουναντίον τα άτομα που φέρουν αυτές, μπορεί να είναι πολύ παραγωγικά και χαρισματικά, απλά βλέπουν-ακούν-καταλαβαίνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.


Με γνώμονα αυτόν και κέντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του, συνέχισα τις σπουδές μου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιμόρφωση στην εφηβική υγεία και ψυχολογία, στις μαθησιακές δυσκολίες και την δυσλεξία, στην διαχείριση και εκπαίδευση του χαρισματικού παιδιού, στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Εκπαιδεύτηκα σαν Σύμβουλος Tomatis και είμαι  πλέον σε θέση να προσεγγίσω ολιστικά και ουσιαστικά τους μαθητές μου.

Προσπαθώντας να είμαι εναρμονισμένη πάντα με την εποχή,  χρησιμοποιώ τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με απώτερο σκοπό τα μαθήματα μου να αποτελούν δημιουργική πηγή έμπνευσης , αποστασιοποιημένη εν μέρει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Έχω δημιουργήσει με πολλή αγάπη τον δικό  μου χώρο εκπαίδευσης και μάθησης, όπου διδάσκω κυρίως Γερμανικά και Ελληνικά  σαν ξένη γλώσσα, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

 

Αφήστε μια απάντηση